Campi SWEET Campi

Remember that I was saying that a premium pastry shop in my hometown reinvented Pulenta & Brüsciti in the 50s? So here is it – one of my first stops on my trip home: breakfast at Campi! This sweet version of Pulenta & Brüsciti is a sponge cake filled with chocolate custard, chocolate drops, whipped cream and a few drops of sweet liquor and coated with a thick layer of yellow, almost gummy custard. Brüsciti all around the polenta are made of hazelnut and almond brittle. The pâtissier even sprinkles chocolate powder on top, to recreate the burning. The packaging is spectacular! It comes on the nicest glass round platter (or bowl, if it’s for 2 people) and wrapped in a red/white or blue/white beige/ white checkered kitchen towel.

Polenta_Brusciti_Label

They have mini portions for one or two people that you can eat on site. You may, as well, decide to share it with the people you love and it comes in bigger cakes for 4-6 or 8 people. I have personally checked the list on all the sharing options – my mom has a full set of serving platters and fruit cups, LOL! It’s the best cake ever!

PolentaeBruscitti_CAmpi

A local poet also wrote a poem, which is featured on a card that comes with every pulenta.

Ti si rigordi dul tempu ch’è passà
quandu, insemm ai nostr’amisi,
a preparéam cuntenti chel stüà
ch’a ga diseam pulenta cui brüsciti?
Roba da leccà i barbisi!Sa üsea settassi inturnu al nost’camen
a cünta ball e fa rust i maron,
tegnendu in man un bon bicer da ven
ma non da nustranel,
ma da chel bon.

Mò ul tempu al s’é cambià,
e sa üsa pü
tutt’chi bei robi ca sa üsea a chi tempi,
mò gh’é cambià tüscossi,
e a gioventù
a l’è cambiàa anca lé in d’un mumentu.Mò in da ‘stu nostar Büsti,
con genti laburiusa e intelligenti,
gh’é stei chi c’hà truvà
a ricetta giüsta
per falla püssé bona e da bon güstü.

L’ha pensà be da falla dulzi.
Finalmenti an’mo anca a Büsti,
fra tantu lauà da noci e di,
eccu ca g’hé un Campi ch’à inventà
un dulzi a una manéa ch’a la sta non indré,
par bellezza e par bontà,
a ogni gulusità.

E poeu, dopu a buntà,
eccu che al g’a fei
anca ul mantèn
par fagal disquatà,
insci che dopu ‘sta surpresa,

e dopu avell güstà,
no’sa pudaà oltar che dì:
Chestasi l’é una bontà!

(© Angelo Bottigelli)

PolentaBruscitti_Cake

BancoDolci

Cappuccino

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s